اگه قرار بود این عکس ها را به غرضی نشان بدهند چه جوابی می داد

 

عکس اول:اظهار نظر عارف در مورد اظهار نظرهای غرضی

توضیح آقای عارف در مورد اظهار نظرهای آقای غرضی در مورد عکس ها:

ارواح پدرتان  نامه  سی    لو  کفنه گی   خالو   جوانمیر  در مورد اظهار نظر  آقای غرضی در باره  عکسها   از من سئوال نکنید شری دینه دسمانو

حالا این عکس ها را به مهندس غرضی نشان می دهیم و ایشان دیدگاهشان را در این رابطه خواهند فرمود:

 

عکس دوم:

توضیح مهندس غرضی: اینها بر میگرده به زمان ناصرالدین شاه قاجار که ریال رویال بود و با دلار برابری میکرد و گرنه کجا پس انداز تو این دولت ورم کرده که آدم خرج دماغش کنه آقا تورم پوست از دماغ فقرا کنده نیازی به این عمل ها نیست

عکس سوم :نمایش عکس برای نامزدها

توضیح مهندس غرضی:

جانور کشورهای متورم ، باز هم رگه هایی از تورم و اینکه مدیریت بحران نشده در این عکس دیده می شود این الان صاحبش برای سیر کردن این دماغ گنده دماغ متورم  لیوت قیوه یا فرار کرده یا تو زندانه

آقا هزار تا دامپزشک جمع بشن تا تورم کنترل نشه و دست دولت از جیب فقرا قطع نشه دماغ این حیوان درمان نمی شه

عکس چهارم:

توضیح مهندس غرضی: من چه آدمش چه کشورش چه ماهیش چه ... از چیز متورم و ورم کرده بدم می آید اینها بقایایی از دولت متورم است  من اگه رای بیارم باد همه کسانی که مثل این آقا متورم شده اند را می خوابانم

عکس پنجم:

توضیح مهندس غرضی: معماری اسلامی که آدم را یاد حضرت یونس و اون ماهی مشهور یا نهنگ می اندازد و البته کمی ناراحت کننده و چندش زا چون ماهی متورم شده است

عکس ششم :

توضیح مهندس غرضی: این آقا که دست دولت میخواد تو جیبش بره از ترس پرداخت قبض زایشگاه میگه من به جای خانمم می زام اینها تبعات دولت متورم است . چرا باید خانواده همه منتقل بشن روی تخت بیمارستان. تا تورم کنترل نشه بعید نیست من بعد مردها هم زیر بار گرانی بزان و واقعا سرانه زایمان از زمان هخامنشی تا حالا هی همینجور بره بالا

عکس آخر:

توضیح مهندس غرضی : پیف تف لی لیوت قیوه یه مشت آدم که نمی دانند تا تورم کنترل نشه وضعیت همینه و می دانند که من رییس جمهورم باز آمدند کاندید شدند من 1+55 نفر دارم که همان یک آخری که شاه قلی است به اندازه یک کشور برایم رای جمع می کنه

/ 0 نظر / 51 بازدید