پیام پاپ ژان پل هزارم عالیجناب مهندس شاه قلی به مهندس غرضی

اولین عکس:  درخواست از همه برای رای به مهندس غرضی

بدون شرح: شاه قلی برو ببین کی را می خواستند سر ببرند که گفته اگه سرم را ببرید خون می بارد بعد دارن مشتمالش می دهند که رنگ ساختمان ما مثل خون شده - گل را بده بیاد بالا یه روحیه تازه ای بگیره

 

 دومین عکس :قورات  قیو  نمی خواهیم  ما  صداقت  می خواهیم

عکس بعدی :  و شیر  دالگ  فره  له آخر  ای کاره  ترسم  هاشمی  رد  کردن  مه تایید  بیوم  ایوشم  صو  نومه   لیوت  فتنه

البته  شایدیش   ارای   جوری  جنس   بیوه   خدا  بهتر  زانی

عکس  بعدی :اگه بر گردیم به عهد رویال چقدر صفا داره شروع می کنیم به کشاورزی و دامداری و چوپانی  و غاز چرانی . تازه از دست برنامه های سیما هم راحت می شیم

 عکس بعدی : مهندس هر چه به شورای نگهبان گفته که از من برنامه بخواهید شورای نگهبان گفته بابا ولمان کن خسته ایم تو گوش داری مگه نمی شنوی هلهله و شادی مردم برو بشو رییس جمهور مگه نمی بینی 1+55 نفر منتظرتند

عکس بعدی :دولت متورم حتی قصد دارد بعد از فقرا ، دست تو جیب بچه ها هم بکند و پول قلک آنها را هم ببرد

 

 عکس بعدی: کلید گم شده و در وا نمی شه      اگه امروز نشه فردا نمی شه

عکس بعدی : وای جزغاله بیوم  دولت متورم  توای  سرم بوری  اگه  سرم  بورین  خیون  واری  حداقل  و چنگالیش  بیوه   فعلا  مشته  مالم  بیین

  عکس بعدی : اشتهای قشر آسیب پذیر بسیار حساس و شکننده شده است طوری که اگه اسم هر غذا و میوه و خلاصه  خوارده منی  را بشنوند آب از لب و لوچه آنها سرازیر میگردد

عکس بعدی : شادی ناجور سربازها از اینکه مهندس گفته هر وقت خواست جنگ بشه  مثل خشایارشاه اعلام می کنیم مردم نان و خرما و مسواک بر میدارند میان دیگه نیازی به اجباری و سربازی نیست و بعد طوری گفت ای لعنت به ما که ته دل همه کاندیداها فرو ریخت .

 عکس بعدی : مهندس منتظره تا ایشان نیامده باید یکی از شما بمیره زود باشید دیگه

 درود بر کسی که در جواب مجری که گفت وقت تمام شد. فرمودند : التماس دعا

/ 0 نظر / 59 بازدید